Računovodstvene usluge i savjetovanje

Nudimo sljedeće računovodstvene usluge:
- računovodstvene usluge za udruge,
- računovodstvene usluge za male poduzetnike.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeće kontakte:
E-mail: kontakt@dijalogzagreb.hr
Mob. 095 909 4425

Računovodstvene usluge prilagođene su željama i potrebama naših klijenata. Ovisno o vašem unutarnjem ustrojstvu i pokrivenosti određenih knjigovodstvenih poslova možete izabrati različite opcije skupa računovodstvenih usluga. Sve usluge se provode na modernoj informatičkoj opremi i knjigovodstvenim programima.
Uz računovodstvene usluge nudimo mogućnost sastavljanja periodičnih i godišnjih posebnih financijskih izvještaja i analiza radi boljih smjernica u budućem poslovanju. Izvještaji koje izrađujemo mogu biti mjesečni, kvartalni i polugodišnji, na hrvatskom i stranom jeziku (engleski, njemački, talijanski).
Računovodstvene usluge za udruge se provode u suradnji s Centrom za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija (CERNO).
Računovodstvene usluge uključuju i savjetodavne usluge. Uz računovodstvene usluge, u skladu s vašim potrebama vas savjetujemo, predlažemo nova rješenja, dajemo odgovore na mnoga vaša pitanja itd.


Računovodstvene usluge koje nudimo:

Vođenje poslovnih knjiga
Vođenje knjigovodstvenih evidencija
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
Izrada ostalih obveznih izvještaja / obračuna
Obračuni vezani uz zaposlenike
Obračuni vezani uz vanjske suradnike
Izrada godišnjih poreznih prijava 

Vođenje poslovnih knjiga – za udruge i male poduzetnike
    dnevnika
    glavne knjige
    knjige glavne blagajne
    knjige ulaznih i izlaznih računa
Vođenje knjigovodstvenih evidencija – za udruge i male poduzetnike
    evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine
    salda konti kupaca i dobavljača
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja – za udruge
    Bilanca
    Izvještaj o prihodima i rashodima
    Bilješke uz financijske izvještaje
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja – za male poduzetnike
    Bilanca
    Račun dobiti i gubitka
    Bilješke uz financijske izvještaje
Izrada ostalih obveznih izvještaja / obračuna – za udruge
    obračun amortizacije
    tromjesečni izvještaji Financijskoj agenciji
    godišnji izvještaji Financijskoj agenciji i Uredu za reviziju
    mjesečni/tromjesečni i godišnji PDV obrazac (ukoliko je udruga u sustavu PDV-a)
Izrada ostalih obveznih izvještaja / obračuna – za male poduzetnike
    obračun amortizacije
    tromjesečni izvještaji (po potrebi jer nisu obvezni)
    godišnji izvještaji Financijskoj agenciji
    mjesečni/tromjesečni i godišnji PDV obrazac
Obračuni vezani uz zaposlenike– za udruge i male poduzetnike
    obračuni plaća i naknada
    sve propisane porezne evidencije
Obračuni vezani uz vanjske suradnike– za udruge i male poduzetnike
    obračuni drugog dohotka (autorski honorari, ugovor o djelu, umjetnički honorari,...)
    sve propisane porezne evidencije
Izrada godišnjih poreznih prijava
    Porez na dobit
    Porez na dohodak